Home » Училище Кирил и Методий

Училище Кирил и Методий


Официални данни за съществуване на училище в Осиково има в музея на българското образование в Габрово. Осиково се споменава в статистическите данни от 1878 год. През 1887 год. е построена сграда по типов проект, каквито в България се строят в много селища след Освобождението. Построена е от местни майстори строители, покрита с червени плочи, докарани с коне от Иванов рът, през 1935 год. е препокрита с цигли. Сградата има две учебни стаи и две малки за пособия и квартира на учителите.