Home » СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Алекси Вутов Хаджийски (Анджийски)
чин: редник част: 52-ри пехотен полк, 5-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г. мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 414

 

Борис Дацов Тонин (Чукалейски)
чин: ефрейтор част: 35-и пехотен полк, 5-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IV ст.; Сребърен медал „За заслуга“, на военна лента заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 88/1917 г. по 35-и пехотен полк; зап. № 54/1918 г. по 35-и пехотен полк ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 196; ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л.

 

В. Ружин Димитров
чин: младши подофицер част: 35-и полк, 13-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, ІІ ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: [1916 г.] мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 409

 

Величко Ценов Колев
чин: канонир, длъжност: подавач част: 2-ри артилерийски полк, 4-та батарея месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Знак на военния орден „За храброст“, III ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 79/1916 г. по 2-ри артилерийски полк мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете 1916 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 168-168 а

 

Георги Иванов Карамелски
чин: редник част: 41-ви пехотен полк, 5-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название:Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г. мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 40-41

 

Георги Маринов Ангелов
чин: редник част: 35-и пехотен полк, 13-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 88/1917 г. по 35-и пехотен полк ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 196

 

Димитър Петров Дафинов
чин: младши подофицер част: 12-и артилерийски полк, 1-ва батарея месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: [1916 г.] мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 417

 

Димитър Цветков Топалийски
чин: офицерски кандидат част: 52-ри пехотен полк, 1-ва рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IІІ ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г. мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 413

 

Иван Михов Торманов
чин: старши подофицер част: 52-ри пехотен полк, 5-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г. мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 413

 

Младен Димитров Коцов
чин: ефрейтор част: 35-и полк, 13-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: [1916 г.] мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 409

 

Младен Димитров Тошов
чин: фелдфебел част: 35-и полк, 9-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: [1916 г.] мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната със сърбите през 1915 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 409

 

Петър Д. Павлов
чин: старши подофицер част: Лейбгвардейски конен полк, 4-ти ескадрон месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 244

 

Спас Кръстев
чин: канонир част: 12-и артилерийски полк, 2-ра батарея месторождение: с. Осиково, околия: Врачанска, сегашно название: Миланово награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 182/1916 г. по 2-ра пехотна дивизия мотиви за награждаване: за проявена храброст във войната срещу французи и руснаци ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 131

 

Колю Генов Генов???
чин: редник част: 2-ри пехотен полк, 11-а рота месторождение: с. Осиково, околия: Беленска???, сегашно название: Миланово награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст. заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 257/1917 г. по 2-ра пехотна дивизия мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете на фронта Борец – Търнава през 1917 г. ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 207; ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 195

 

 

От archives.bg
С благодарност на Стоян Романов

 

свали: СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

Към раздел История…