Home » Стара автентична осиковска музика

Стара автентична осиковска музика

Записи с диктофон без обработка на стари хора от село Миланово (Осиково) с цел съхранение на информация.

Изпълнения на Надежда Торбова. Баба Надежда никога не е учила пеене. Песните знае от майка си и баба си, от рода Рагьовци, където е отраснала.

Удари ситна летна роса


Постояло слънце насред небо

Лазар и Петкана

Сватбарска песен. Пяла се е, когато булката напуска родния дом.

Затворен Георги, затворен.

Изпълнения на Цветана Георгиева Бърцова. Родена и прекарала детството си в махала Русинов дел. След това се преселва в град Враца, там живее до смъртта си. Пяла е във Врачанския хор.

Слънце зайде.

Момчил си конче ковеше

Кирчо на чардак седеше

Напред, напред комице

Откак се зора зазори

У Ганини турци седат. На седянка старците я пеели и играели хоро. Хващали се за ръце и се въртяли бавно в кръг

Сади мома бело лозе

Следва продължение…