Home » ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Махала “Старо село”

1.Църквата „Рождество на Пресвета Богородица“ се намира в махала “Старо село”, с. Миланово (Осиково) на 3 км. от съвремения центъра на селото.

“Датирана от 17 в., паметник на културата деклариран с писмо НИПК изх.№328/28.01.1982г., като ХУДОЖЕСТВЕНА културна ценност с предварителна категория „Национално Значение“.”

Списък на храмовете в община Своге, в който е записана като ХУДОЖЕСТВЕН паметник категория “местен”.

2. Презентация описваща работата по реставрацията на стенописите в храм Рождество на Пресвета Богородица, махала “Старо село”.

3. Табла, представени на научен форум „Форум Реставрация 2017” в ХГ „Илия Бешков“, г. Плевен

Табло 1 – 18,2MB
Табло 2 – 21,4MB

4. Интериорни панорами след реставрацията на стенописите