Home » ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕМНАТА ДУПКА – 1914–1915 г.

ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕМНАТА ДУПКА – 1914–1915 г.

(годишник на Софийския университет, Историческо-филологически факултет)

pp20-22-7“Темната – пещера има своите изходи в ОСИКОВСКИ КАМЪК, срещу СТАНЦИЯ Лакатник (виж чертеж № 2). Тя се състои от един сух, горен канал и от долна пещера, по която тече и изтича водата на Лакатнишкия извор Житолюб. Разликата във височините на двете пещери понася около 50-60 метра. Докато долната пещера е съвсем тясна и при пълноводие почти цяла се запълва с водите на буйния Житолюб, горната е съвсем широко отворена (виж. Фотография № 63 и 64) и с твърде високи сухи канали… Езерната зала има почти овална форма с размери 8 до 10 метра. Тя е цяла изпълнена с вода, която извира във вид на грамаден фонтан по средата…

Но откъде идат водите на езерския извор? Мелничарите от Житолюбските воденици разказват, че тези води идат от р. Пробойница… Че действително тези води слизат в Житолюб може да се докаже и чрез багрилни вещества. Последните, пуснати в Пробойнишката яма, след 4 – 5 часа дават обагрена вода на извора.” (с. 113-114)”