Home » ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ)

ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ)

1. ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ. ФЕЛИКС КАНИЦ – ИЗВАДКА

2.

Скица направена от Феликс Каниц при преминаването на река Искър при местност “Пребойница”

3.

Залесяване на “Градището” след 1945 г.

4.