Home » ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ОСИКОВО

ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ОСИКОВО

КАНДЖОВЦИ: Преселници в село Паволче в средата на 19-ти век - инф. Уикипедия. КОЛОВЦИ (ЛИЛЧОВЦИ): Отишли в Лютаджик в началото на 19-ти век - инф. Уикипедия. КОНДОВЦИ: Преселници в село Паволче в средата на 19-ти век - инф. Уикипедия. КУНЧОВЦИ: Преселници в Криводол - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. КУЦАНОВЦИ (ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ КУЦАНСКИ): Преселил се в с. Галатин - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. КЮЛЦИТЕ: Отишли в Лютаджик в началото на 19-ти век - инф. Уикипедия. ЛИСИЧКОВЦИ: Живеели в Щипченското лице, Преселили се в с. Малорад - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. МИНОВЦИ (МИНКОВЦИ): Живели в Старото село при Минковите круши. В края на 18-ти или началото на 19-ти век в Лютиброд се преселил Мино Стефанов Миновски от рода Миновци - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. МИТИНЦИ: Живели при Белата земня в Стипченското лице. Имали воденица във Варовитица. Отишли в Тлачене - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. МИЦОВЦИ: Живеели в Турия. после се заселили в Рого. Известен наследник на фамилията е Цено Петров Мицов, който няма наследници и последните години от живота си прекарва при свои родственици, изселени в Добруша.  Отишли в с. Добруша - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. ОСИКОВСКИ (ЙОРДАН ЦВЕТКОВ): Около 1900 г. Йордан Цветков Осиковски се е заселил в село Мърчево - Монтанско, а след това в село Мадан също Монтанска област. Жена му се казвала Елена - инф. Венелина Киркова, наследник. ОСИКОВЦИ (НЕНОВЦИ): Един от родовете основали село Паволче - инф. Уикипедия. РУНЬОВЦИ: През 1853 г. родоначалникът им се заселва в с. Громшин. Предполага се, че името му е Руньо. Имал двама братя, които също напуснали Осиково, поставили началото на родове Цоловци в с. Громшин и Власите в село Градешница. Направено е генетично изследване на наследници, което доказва родствена връзка между Руньовци и Цоловци "E-V13". С осиковските Рунчовци нямат генетична връзка. Причината да напуснат Осиково е, че родоначалникът на Власите убил турчин. Дълго време се крил във влашко и оттам дошло името на рода му - инф. Чавдар Дилов, наследник. ФАРКОВЦИ: Живели в Ръжища в местността Дворовете над Пешуновци. Изселват се много отдавна  в Криводол - инф. "Описание на фамилиите в с. Осиково", Цветана Динова. ЦОЛОВЦИ: През 1853 г. родоначалникът им се заселва в с. Громшин. Предполага се, че името му е Цоло. Имал двама братя, които също напуснали Осиково, поставили началото на родове Руньовци в с. Громшин и Власите в село Градешница. Направено е генетично изследване на наследници, което доказва родствена връзка между Руньовци и Цоловци "E-V13". С осиковските Рунчовци нямат генетична връзка. Причината да напуснат Осиково е, че родоначалникът на Власите убил турчин. Дълго време се крил във влашко и оттам дошло името на рода му - инф. Чавдар Дилов, наследник. ЧУКАЛЕОВЦИ (БОРИС ТОНИН): През 1923 г. се преселва в с. Люта - инф. Владислав Дацов, наследник.   Събрал и описал: Николай Цинцарски - предстои допълнение...