Home » Карти

Карти

ТОПОГРАФСКА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО)
В картата е описана подробно топонимията в землището на с.Миланово (Осиково). Тя има исторически и родов характер. Целта и е да съхрани и покаже сформирането и развитието на селото.
Работата по нея е започната през 2008 г. и до този момент допълването продължава.

КАРТА НА СТАРОТО СЕЛО
В картата е отбелязано разпределението на парцелите в Старото село на перида от 1890 г. до 1930 г. и някои топонимии около него. Започната 2008 г. допълнението и продължава.