Home » КУЛТУРА

КУЛТУРА

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА НА СЕЛОТО  
-- ПОЗДРАВЛЕНИЯ
-- ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.
-- ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИЯ ГОВОР В с. ОСИКОВО-МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ОБЛЕКЛОТО  НА  ХОРАТА  ОТ  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- РЕЧНИК НА ДИАЛЕКТНИТЕ ДУМИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ, ВЯРВАНИЯ. ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ДЕЛНИЦИТЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА ОТ с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО. ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.
-- ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДИ И ЛЮБОПИТНИ СЛУЧКИ, от с. Осиково – Миланово, Цветана Динова.
-- ОПИСАНИЕ НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО В  с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ЗАНАЯТИТЕ  В  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, Цветана Динова.
-- КАЛЕНДАР НА НАРОДНИТЕ ВЯРВАНИЯ, ОБИЧАИ И РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО). ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- СТАРИТЕ ОСИКОВСКИ МАРТЕНИЦИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.
-- ОПИСАНИЕ НА ТЪЖНИТЕ РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ХРИСТИЯНСТВОТО – РЕЛИГИЯ НА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- КЪЩИТЕ В с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- СТАРИ МЕСТНИ ГОЗБИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО