Home » КУЛТУРА

КУЛТУРА

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА НА СЕЛОТО   -- ПОЗДРАВЛЕНИЯ -- ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО. -- ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИЯ ГОВОР В с. ОСИКОВО-МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ОБЛЕКЛОТО  НА  ХОРАТА  ОТ  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- РЕЧНИК НА ДИАЛЕКТНИТЕ ДУМИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ, ВЯРВАНИЯ. ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ДЕЛНИЦИТЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА ОТ с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО. ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ. -- ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДИ И ЛЮБОПИТНИ СЛУЧКИ, от с. Осиково – Миланово, Цветана Динова. -- ОПИСАНИЕ НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО В  с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ЗАНАЯТИТЕ  В  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, Цветана Динова. -- КАЛЕНДАР НА НАРОДНИТЕ ВЯРВАНИЯ, ОБИЧАИ И РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО). ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- СТАРИТЕ ОСИКОВСКИ МАРТЕНИЦИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ. -- ОПИСАНИЕ НА ТЪЖНИТЕ РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ХРИСТИЯНСТВОТО – РЕЛИГИЯ НА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- КЪЩИТЕ В с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- СТАРИ МЕСТНИ ГОЗБИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА. — ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО