Home » КУЛТУРА

КУЛТУРА

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА НА СЕЛОТО

 

— ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.

— ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИЯ ГОВОР В с. ОСИКОВО-МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ОБЛЕКЛОТО  НА  ХОРАТА  ОТ  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— РЕЧНИК НА ДИАЛЕКТНИТЕ ДУМИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ, ВЯРВАНИЯ. ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ДЕЛНИЦИТЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА ОТ с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО. ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.

— ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДИ И ЛЮБОПИТНИ СЛУЧКИ, от с. Осиково – Миланово, Цветана Динова.

— ОПИСАНИЕ НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО В  с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ЗАНАЯТИТЕ  В  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, Цветана Динова.

— КАЛЕНДАР НА НАРОДНИТЕ ВЯРВАНИЯ, ОБИЧАИ И РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО). ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— СТАРИТЕ ОСИКОВСКИ МАРТЕНИЦИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.

— ОПИСАНИЕ НА ТЪЖНИТЕ РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ХРИСТИЯНСТВОТО – РЕЛИГИЯ НА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— КЪЩИТЕ В с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— СТАРИ МЕСТНИ ГОЗБИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО