Home » ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

АРЖИШКИО КАМИК (ОСИКОВСКИО КАМИК) ИЛИ ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ

“Аржишкио камик”, днес познат като “Лакатнишки скали” се намира в землището на с. Миланово (Осиково). До средата на 20-ти век, скалите са наричани така от населението на с. Миланово (Осиково) на близката махала “Аржища” (Ръжища), а хората от с. Лакатник им казвали “Осиковскио камик”. При строежа на железопътната линия през Искърското дефиле се появява станция Лакатник, така хората започват да свързват скалите с близката гара. Името “Лакатнишки скали” се използва от 60-те години на 20-ти век.

Отделните скални образувания имат имена, като “Нечов камик” или “Мечов”, “Рагьов камик”, “Високата кукла”, “Суодолскио подмол” (Темната дупка), “Равнио камик”, пещерата “Жълти люб” или “Житолюб” – където е имало воденица, “Прозорчето”, “Гуняко”, “Топли рът”, “Аржишкио подмол” (Аржишката пещера) и др.
Arzhishkio_kamik

ПРОУЧВАНИЯ НА ТЕМНАТА ДУПКА – 1914 – 1915 г.
(годишник на Софийския университет, Историческо-филологически факултет)

pp20-22-7“Темната – пещера има своите изходи в Осиковски камък, срещу станция Лакатник (виж чертеж № 2). Тя се състои от един сух, горен канал и от долна пещера, по която тече и изтича водата на Лакатнишкия извор Житолюб. Разликата във височините на двете пещери понася около 50-60 метра. Докато долната пещера е съвсем тясна и при пълноводие почти цяла се запълва с водите на буйния Житолюб, горната е съвсем широко отворена (виж. Фотография № 63 и 64) и с твърде високи сухи канали… Езерната зала има почти овална форма с размери 8 до 10 метра. Тя е цяла изпълнена с вода, която извира във вид на грамаден фонтан по средата…

Но откъде идат водите на езерския извор? Мелничарите от Житолюбските воденици разказват, че тези води идат от р. Пробойница… Че действително тези води слизат в Житолюб може да се докаже и чрез багрилни вещества. Последните, пуснати в Пробойнишката яма, след 4 – 5 часа дават обагрена вода на извора.” (с. 113-114)