Home » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА СЕЛОТО    
-- ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ)
-- ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.
-- МУФАССАЛ РЕГИСТЪР - 1515-1520 г. и 1541-1542 г.
-- ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ. ФЕЛИКС КАНИЦ - ИЗВАДКА
-- ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОСИКОВО (МИЛАНОВО) ПРЕЗ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.КНЕЗ
-- ИСТОРИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО, ВРАЧАНСКО – 1927 г.
-- ИСТОРИЯ НА СЕЛО МИЛАНОВО, СОФИЙСКИ ОКРЪГ - 1973 г.
-- БОТЕВАТА ЧЕТА ОТ КАМАРАТА И ЙОЛКОВИЦА ДО РАШОВ ДОЛ И с.ЗВЕРИНО, на Хр. Конов (извадка).
-- СЛЕД НЕУСПЕХА НА ВЪСТАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА И ВРАЧАНСКО, ЕМИЛ ПЕТРОВ.
-- ЦЪРКОВНИ РЕГИСТРИ
-- АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО - МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА
-- СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
-- КАТАСТРОФАТА. Спомени на Илия Жильов.
-- СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ, ИЛИЯ ЖИЛЬОВ.
-- ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦАР БОРИС III ПРИ ИЗВОРА ЖИТОЛЮБ ПРЕЗ 1943 г.
-- ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО
--
ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.
-- СЛОВО, НА ИЛИЯ ЖИЛЬОВ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 06 МАЙ В с. МИЛАНОВО.