Home » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА СЕЛОТО

 

 

ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ)

ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.

МУФАССАЛ РЕГИСТЪР – 1515-1520 г. и 1541-1542 г.

— ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ. ФЕЛИКС КАНИЦ – ИЗВАДКА

— ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОСИКОВО (МИЛАНОВО) ПРЕЗ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.КНЕЗ

ИСТОРИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО, ВРАЧАНСКО – 1927 г.


ИСТОРИЯ НА СЕЛО МИЛАНОВО, СОФИЙСКИ ОКРЪГ – 1973 г.

БОТЕВАТА ЧЕТА ОТ КАМАРАТА И ЙОЛКОВИЦА ДО РАШОВ ДОЛ И с.ЗВЕРИНО, на Хр. Конов (извадка).


СЛЕД НЕУСПЕХА НА ВЪСТАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА И ВРАЧАНСКО, ЕМИЛ ПЕТРОВ.


ЦЪРКОВНИ РЕГИСТРИ

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА


СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


КАТАСТРОФАТА. Спомени на Илия Жильов.

СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ, ИЛИЯ ЖИЛЬОВ.


ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦАР БОРИС III ПРИ ИЗВОРА ЖИТОЛЮБ ПРЕЗ 1943 г.


— ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО


ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

— СЛОВО, НА ИЛИЯ ЖИЛЬОВ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 06 МАЙ В с. МИЛАНОВО.