Home » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ НА СЕЛО МИЛАНОВО, КОЕТО ПРЕДИ 1950 г. СЕ НАРИЧАЛО ОСИКОВО

1. ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ)

2. ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.

3. МУФАССАЛ РЕГИСТЪР – 1515-1520 г. и 1541-1542 г.

4. ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ. ФЕЛИКС КАНИЦ – ИЗВАДКА

5. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОСИКОВО (МИЛАНОВО) ПРЕЗ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.КНЕЗ

6. ИСТОРИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО, ВРАЧАНСКО – 1927 г.

7. ИСТОРИЯ НА СЕЛО МИЛАНОВО, СОФИЙСКИ ОКРЪГ – 1973 г.

8. БОТЕВАТА ЧЕТА ОТ КАМАРАТА И ЙОЛКОВИЦА ДО РАШОВ ДОЛ И с.ЗВЕРИНО, на Хр. Конов (извадка).

9. СЛЕД НЕУСПЕХА НА ВЪСТАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА И ВРАЧАНСКО, ЕМИЛ ПЕТРОВ.

10. ЦЪРКОВНИ РЕГИСТРИ

11. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА

12. СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

13. ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

14. ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО

15. ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦАР БОРИС III ПРИ ИЗВОРА ЖИТОЛЮБ ПРЕЗ 1943 г.

16. ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

17. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

18. СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ, ИЛИЯ ЖИЛЬОВ.

19. КАТАСТРОФАТА. Спомени на Илия Жильов.

 

ИСТОРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С КУЛТУРАТА НА СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО)

1. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

2. ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТНИЯ ГОВОР В с. ОСИКОВО-МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

4. ОБЛЕКЛОТО  НА  ХОРАТА  ОТ  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

5. РЕЧНИК НА ДИАЛЕКТНИТЕ ДУМИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

6. ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ, ВЯРВАНИЯ. ЦВЕТАНА ДИНОВА.

7. ДЕЛНИЦИТЕ В ЖИВОТА НА ХОРАТА ОТ с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО. ЦВЕТАНА ДИНОВА.

8. СТАРИ АВТЕНТИЧНИ ОСИКОВСКИ ПЕСНИ.

9. КОЛЕДАРСКИ ПЕСНИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.

10. ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДИ И ЛЮБОПИТНИ СЛУЧКИ, от с. Осиково – Миланово, Цветана Динова.

11. ОПИСАНИЕ НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО В  с.ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

12. ЗАНАЯТИТЕ  В  с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, Цветана Динова.

13. КАЛЕНДАР НА НАРОДНИТЕ ВЯРВАНИЯ, ОБИЧАИ И РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО). ЦВЕТАНА ДИНОВА.

14. СТАРИТЕ ОСИКОВСКИ МАРТЕНИЦИ, НИКОЛАЙ ЦИНЦАРСКИ.

15. ОПИСАНИЕ НА ТЪЖНИТЕ РИТУАЛИ НА ХОРАТА ОТ СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

16. ХРИСТИЯНСТВОТО – РЕЛИГИЯ НА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

17. КЪЩИТЕ В с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

18. СТАРИ МЕСТНИ ГОЗБИ, ЦВЕТАНА ДИНОВА.

19. ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА.

20. ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪСЕДНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1. ИСТОРИЯ НА СЕЛО ДУПНИ ВРЪХ (ДРУЖЕВО), 1927 г.

2. ИСТОРИЯ НА СЕЛО ГАРА ЛАКАТНИК, 1939 г.

3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕЛО ЕЛИСЕЙНА, 1927 г.

4. ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА СЕЛО ЗГОРИГРАД, 1928 г.

5. ЗАНОГЕ В СВОЕТО МИНАЛО И СЕГА, 1928 г.