Home » ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА СЕЛОТО     -- ГРАДИЩЕТО (ОСИКОВСКО ГРАДИЩЕ) -- ХРАМ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА, МАХАЛА СТАРОТО СЕЛО. -- МУФАССАЛ РЕГИСТЪР - 1515-1520 г. и 1541-1542 г. -- ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНЪТ. ФЕЛИКС КАНИЦ - ИЗВАДКА -- ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОСИКОВО (МИЛАНОВО) ПРЕЗ ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО.КНЕЗ -- ИСТОРИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО, ВРАЧАНСКО – 1927 г. -- ИСТОРИЯ НА СЕЛО МИЛАНОВО, СОФИЙСКИ ОКРЪГ - 1973 г. -- БОТЕВАТА ЧЕТА ОТ КАМАРАТА И ЙОЛКОВИЦА ДО РАШОВ ДОЛ И с.ЗВЕРИНО, на Хр. Конов (извадка). -- СЛЕД НЕУСПЕХА НА ВЪСТАНИЕТО ВЪВ ВРАЦА И ВРАЧАНСКО, ЕМИЛ ПЕТРОВ. -- ЦЪРКОВНИ РЕГИСТРИ -- АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛО ОСИКОВО - МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА -- СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА -- КАТАСТРОФАТА. Спомени на Илия Жильов. -- СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ, ИЛИЯ ЖИЛЬОВ. -- ПОСЕЩЕНИЕ НА ЦАР БОРИС III ПРИ ИЗВОРА ЖИТОЛЮБ ПРЕЗ 1943 г. -- ОБРАЗОВАНИЕТО В с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО), ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ЛЕТОПИСНИ КНИГИ НА УЧИЛИЩЕТО В ОСИКОВО -- ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА с. ОСИКОВО – МИЛАНОВО, ЦВЕТАНА ДИНОВА. -- СЛОВО, НА ИЛИЯ ЖИЛЬОВ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 06 МАЙ В с. МИЛАНОВО.