Home » Анализ на раздел История за с. Миланово в Уикипедия

Анализ на раздел История за с. Миланово в Уикипедия

В Уикипедия за с. Миланово, в раздел История се намира публикуван текст с доста засегнати теми, които не съответстват на наличната информация, с която разполагаме. Тази статия има за цел да ги постави под въпрос и анализира, доколкото е възможно.

1.„Село Миланово се е казвало Осиково[2]преди 1950 г. Името идва от дървото осика– трепетлика.“
– да, името най-логично се свързва с „ОСИКА-ТРЕПЕТЛИКА“, но защо селото ни се казва така и кой, как, кога го кръщава така нямаме информация.
– за първи път го срещаме в докумет от 16 век, в Муфассал регистър, където са записани данъкоплатците през 1515 – 1520 г.
Възможни хипотези:
– че името е дошло със заселниците Арияни от Тракия – без доказателства.
– местността в Старото село се е казвала „Осиково“ – без доказателства. Още повече, съществуват аргументи да се смята, че Старото село, каквото го познаваме сега се образува по-късно, към 1800 година.
– всички други опити за интерпретация не заслужават сериозно внимание.
– населението се самонарича осиковци, осиквчани е съвременна интерпретация (извън темата.

2.„Периодът на преселване и създаване на с. Миланово (Осиково) не е изяснен напълно.“
– това е напълно вярно, нямаме много документи по темата. Ще бъде тема на друга публикация.

3.„Първоначално селото се формира в скрито долинно място, където хората намират по-голяма сигурност от османците, а и климатът е по-благоприятен за живеене“.
– това е абсолютно свободно съчинение, което не можем да подкрепим с доказателства.
– Има основание да предполагаме, че в началото на Османското владение селото не е съществувало в този вид, в който го познаваме сега. По-вероятно е съществувало по средновековен тип, на махали (малки родови селища), както се разгръща отново след Освобождението.
– твърдението, че осиковци се крили от „турците“ не разполага с никакви смислени доказателства за да го твърдим, напротив документите показват друга историческа картина – през периода 1515 – 1542 г. половината платили данъци в Осиково са записани, „БАЩИНИ“ (войнугани), християнско население на военна служба, имащо право на наследствена земя.
http://milanovo-sf.bashtina.org/?page_id=2088
– преданията за опити на хората да се заселват на по-прикрити места са дошли от други фактори и вероятно се е случвало повече пъти във времето. Такива събития е имало по време на „ЧУМИТЕ“ (епидемиите), също така един фондаментален фактор може да се окаже в по-късен момент, събитията свързани с разпускане на еничерския корпус и Осман Пазвантоглу (по темата в друга публикация).
– „климатът“ като причина за заселването там, остава без коментар.

4.„Почти веднага е построена църквата „Успение Богородично”
– първото и най-важно нещо, което трябва да знаем е, че храмът се казва „РОЖДЕСТВО на Пресвета Богородица“.
– дали веднага е построена и кога е това веднага, засега не е изяснено. Подлежи на различни интерпретации.
– ясно е едно, специалистите са категорични, че става въпрос за сграда от 17 век. През 1982 г. е обявена за ХУДОЖЕСТВЕН паметник на културата:
“Датирана от 17 в., паметник на културата деклариран с писмо НИПК изх.№328/28.01.1982г., като ХУДОЖЕСТВЕНА културна ценност с предварителна категория „Национално Значение“.”
– можем да добавим разказа на Паисий Хилендарски за делата на Св. Пимен, който е причината за построяване на храмове по Искърския пролом след 1610 г.
http://milanovo-sf.bashtina.org/?p=4403

5.“Във Врачанския балкан е хайдутствал Вълчан войвода“.
– този текст по-скоро трябва да влезе в иманярските истории. Абсолютно свободно съчинение без доказателства.

6.„В книгата „Тайните и революционните комитети из робството ни под турците някои врачански села от 1838 година“ на историка Андрей Цветков смел бунтовник от Осиково е Горан Данколов-Йондето. Други мъстители са Исмо Ружин, Дели Петър и Стамболията.“
– темата заслужава проучване, но важно да знем, че в Миланово не е правена подобна разработка. Няма докуметни по темата, какво са правили тези хора и за какво са се борили. Трябва да се потърсят възможни материли от други места.

7.„По време на кърджалийските нападения през 1800 г. подгонен е преминал Врачанския балкан Софроний Врачански. Отсяда при овчарите при Войводин валог, където е нахранен, преоблечен и придружен до преминаването му на р. Искър за манастира „Седемте Престола“. Оттогава и по този случай местността се нарича Войводин валог.“
– да, точно в периода след 1800 г. е имало събития променили цялата османска империя, но ако искате да знаете повече за Софроний Врачаснки търсете и четете научните изследвания. В този текст няма да откриете нищо, което да ви даде реална информация за него. Твърдението, че минавал оттук и го нахранили, още повече, че затова метсността е кръстена така са свободни съчинения без доказателства, досега.

8.”През 1876 г. четниците от разбитата Ботева чета са посрещнати от осиковски овчари и козари, нахранили ги и проводили към р. Искър.”
– този текст е кратък и спекулиращ, непоказващ истинските събития. Ако желаете да се прочетете действителния разказ за случилото се с четниците, ето извадката от „БОТЕВАТА ЧЕТА ОТ КАМАРАТА И ЙОЛКОВИЦА ДО РАШОВ ДОЛ И с.ЗВЕРИНО“ на Хр. Конов. Там е описано какво се е случило в Осиково.
http://milanovo-sf.bashtina.org/?page_id=1965

9.„По време на османско владичество не е имало случай на заселване на турци. Присъствието им е главно при събиране на данъци.“
– абсолютно вярно. Дори не можем да кажем дали тези, които са събирали данъците са били „турци“ по етнос.
– през цялото османско владение на територията на Осиково, населението е християнско (каквото и да значи това), имало особена форма на самоуправление.
– Ето какво са написали в историята ни от 1927 г.:
До Освобождението е стоял местен кмет (кнез) Цветко Петков около 20 години; също и след Освобождението е стоял малко време, като след него кмет е станал Горан Иванов Данколов. Характерно през онова време е било начина на гласуване за кмет и пр. с боб …
– какво пише Димитър Маринов в книгата си Жива старина:
Кнезът е бил изборен народен представител, който е представлявал народа (раята) в една нахия или каза пред турските власти. Избиран е бил от но пръвите и по-заможни селени в нахията“.
– За да добиете повече информация, какво точно означава КНЕЗ, може да прочетете тук:
http://milanovo-sf.bashtina.org/?page_id=1720
–  Съществува основание да мислим, че е наследство от Средновековна България и османската власт не го променя до Освобождението. Всъщност големите промени в местната структура на управление започват тогава – след Освобождението. Тогава Осиково сменя областта, в която попада, преминава от Берковица към Врачанска област.

По-надолу информацията в Уикипедия е тема от съвременната история на селото. Не е обект на тази публикация.