Home » АРЖИШКИО КАМИК (ОСИКОВСКИО КАМИК) ИЛИ ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ

АРЖИШКИО КАМИК (ОСИКОВСКИО КАМИК) ИЛИ ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ

“Аржишкио камик”, днес познат като “Лакатнишки скали” се намира в землището на с. Миланово (Осиково). До средата на 20-ти век, скалите са наричани така от населението на с. Миланово (Осиково) на близката махала “Аржища” (Ръжища), а хората от с. Лакатник им казвали “Осиковскио камик”. При строежа на железопътната линия през Искърското дефиле се появява станция Лакатник, така хората започват да свързват скалите с близката гара. Името “Лакатнишки скали” се използва от 60-те години на 20-ти век.

Отделните скални образувания имат имена, като “Нечов камик” или “Мечов”, “Рагьов камик”, “Високата кукла”, “Суодолскио подмол” (Темната дупка), ”Равнио камик”, пещерата “Жълти люб” или “Житолюб” – където е имало воденица, “Прозорчето”, “Гуняко”, “Топли рът”, ”Аржишкио подмол” (Аржишката пещера) и др.
Виж повече в раздел Забележителности…