Home » ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ОСИКОВО

ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ОСИКОВО

КАНДЖОВЦИ:
Преселници в село Паволче в средата на 19-ти век – инф. Уикипедия.

КОЛОВЦИ (ЛИЛЧОВЦИ):
Отишли в Лютаджик в началото на 19-ти век – инф. Уикипедия.

КОНДОВЦИ:
Преселници в село Паволче в средата на 19-ти век – инф. Уикипедия.

КУНЧОВЦИ:
Преселници в Криводол – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

КУЦАНОВЦИ (ЦВЕТКО ВАСИЛЕВ КУЦАНСКИ):
Преселил се в с. Галатин – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

КЮЛЦИТЕ:
Отишли в Лютаджик в началото на 19-ти век – инф. Уикипедия.

ЛИСИЧКОВЦИ:
Живеели в Щипченското лице, Преселили се в с. Малорад – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

МИНОВЦИ (МИНКОВЦИ):
Живели в Старото село при Минковите круши. В края на 18-ти или началото на 19-ти век в Лютиброд се преселил Мино Стефанов Миновски от рода Миновци – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

МИТИНЦИ:
Живели при Белата земня в Стипченското лице. Имали воденица във Варовитица. Отишли в Тлачене – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

МИЦОВЦИ:
Живеели в Турия. после се заселили в Рого. Известен наследник на фамилията е Цено Петров Мицов, който няма наследници и последните години от живота си прекарва при свои родственици, изселени в Добруша.  Отишли в с. Добруша – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

ОСИКОВСКИ (ЙОРДАН ЦВЕТКОВ):
Около 1900 г. Йордан Цветков Осиковски се е заселил в село Мърчево – Монтанско, а след това в село Мадан също Монтанска област. Жена му се казвала Елена – инф. Венелина Киркова, наследник.

ОСИКОВЦИ (НЕНОВЦИ):
Един от родовете основали село Паволче – инф. Уикипедия.

РУНЬОВЦИ:
През 1853 г. родоначалникът им се заселва в с. Громшин. Предполага се, че името му е Руньо. Имал двама братя, които също напуснали Осиково, поставили началото на родове Цоловци в с. Громшин и Власите в село Градешница. Направено е генетично изследване на наследници, което доказва родствена връзка между Руньовци и Цоловци “E-V13″. С осиковските Рунчовци нямат генетична връзка. Причината да напуснат Осиково е, че родоначалникът на Власите убил турчин. Дълго време се крил във влашко и оттам дошло името на рода му – инф. Чавдар Дилов, наследник.

ФАРКОВЦИ:
Живели в Ръжища в местността Дворовете над Пешуновци. Изселват се много отдавна  в Криводол – инф. “Описание на фамилиите в с. Осиково”, Цветана Динова.

ЦОЛОВЦИ:
През 1853 г. родоначалникът им се заселва в с. Громшин. Предполага се, че името му е Цоло. Имал двама братя, които също напуснали Осиково, поставили началото на родове Руньовци в с. Громшин и Власите в село Градешница. Направено е генетично изследване на наследници, което доказва родствена връзка между Руньовци и Цоловци “E-V13″. С осиковските Рунчовци нямат генетична връзка. Причината да напуснат Осиково е, че родоначалникът на Власите убил турчин. Дълго време се крил във влашко и оттам дошло името на рода му – инф. Чавдар Дилов, наследник.

ЧУКАЛЕОВЦИ (БОРИС ТОНИН):
През 1923 г. се преселва в с. Люта – инф. Владислав Дацов, наследник.

 

Събрал и описал: Николай Цинцарски

– предстои допълнение…

 

Към раздел Родове…