Home » ЕРЕМИЯ:

ЕРЕМИЯ:

На този ден не се работят някои полски работи, предпазвали се от змии, наричали го някога и сега змийски ден. Правели се обаче подници. Това са глинени съдове, изпълняващи ролята на тави за печене на хляб. Правят се като се меси кал от специално подбрана глина и се оформят като тави. Изсъхват на слънцето и получават нужната здравина, като се нагряват на огъня в огнището.

Седмицата след Свети дух е “Русалска неделя”. През нея се избягват някои полски работи, особено се тачи Русалски петък, когато не се работи на полето от градушка.