Home » БЛАГОВЕЦ:

БЛАГОВЕЦ:

В навечерието на празника децата обикалят къщата, двора и стопанските постройки, удрят метални предмети – ръжен, маша и други – и викат: ”Бегайте змии и гущерици, че зарана е Благовец!” Рано сутринта се мете двора  и се пали боклука и тор, за да се прогонят злите духове и влечугите. Не се работи от змии.

Жените сеят разсада на пипера, за да е “благ”. Пробиват се дупки на ушите на момиченцата за обици.