Home » ТРИФОНЦИТЕ (Трифон зарезан):

ТРИФОНЦИТЕ (Трифон зарезан):

В Осиково не е имало много лозя и въпреки това празникът се празнувал. Там, където имало лозе, се зарязвало и поливало с вино. Именниците посрещали гости. На този ден не се влачи вълна и не се преде.