Home » ЗАПОСТЕНЬЕ (Заговезни):

ЗАПОСТЕНЬЕ (Заговезни):

Това са двете недели преди великденските пости.

На първото се “запаща”от месо/месни заговезни/, на второто от сирене и всички млечни храни, в т.ч. и яйца. И на двете се прави баница и се варят яйца. На първото се готви с месо, на второто без месо.

Преди вечерята се въртят оратняци. Това е прът, разклонен от едната страна. Пълни се със слама, сено или огризка. На стъмване 14-15 годишни момчета се събират на високо място/в Старото село на Дени камик/, запалват огън и се веселят около него. Хвърлят надолу главни и викат: ”На ти, бабо, главнята, та ми дай момата.” В уречен момент запалват от огъня оратняците и тръгват надолу един след друг, стигат в конако (училищния двор)  и там ги въртят до изгаряне. Оратняци въртели и по-малки момчета и момичета по домовете. Преди да догори съвсем оратняка, трябва да се удари в плодно дръвче, за да роди повече плодове.
След това започва вечерята. Варените яйца се люлеят, като се връзват със здрав конец за гредата на тавана. Участници са предимно децата, но участие взема и по някой възрастен. Голяма е радостта на този, който с уста хване яйцето. След приключване на веселбата, на тавана на гредата се връзва парче от баницата. Ако остане от баницата след вечерята, през нощта събуждат децата и всички заедно трябва да я изядат. След второто запостенье започват великденските пости. По средата на постите е средопостница – тогава се преброяват яйцата, които се събират за Великден.

На другия ден (понеделник) момите и ергените се събират при високо дърво (орех, круша или друго), връзват люлка и се люлеят, обикновено по двойки както се харесват. Ергените люлеят момите, а момите се провикват: ”Иху-ху-у!” В Старото село люлката е била на Пиклярския орех, в Русинов дел при Бърцовци, в Мрамор на круша при Куверковци, на Турски камик за м. Гувна.

В Старото село след люлките отиват в конако, връзват въже на кръг и се хващат за него. Един влиза в кръга и се старае да хване някого. Всички се пазят, но все пак някой става жертва и влиза в кръга. Вътре може да бъде както мома, така и ерген. В тази игра младите изразяват своите симпатии и имат възможност за установяване на връзки.

Седмицата след запостенье са лудите празници и не се работят някои работи: плетене, предене, тъкане, шиене. В понеделник се чисти къщата и се мият съдовете, за да няма по тях блажно през постите. Не се работи и от мишки. След понеделник следва сух вторник, луда сряда, въртоглав четвъртък, луд петък. Не се работи главно от полудяване. В събота след второто запостенье е Тудоровден. Тази седмица още се казва Тудоровата неделя.