Home » ВАСИЛОВДЕНЬ

ВАСИЛОВДЕНЬ

На Василовден - 01.01. – още през нощта ергени и по-големи момчета ходят по къщите да „суровакат”. Те благославят стопаните за здраве, късмет и берекет, а стопаните ги даряват с храна и пари. Ако някой стопанин не ги пусне в къщата си, сурвакарите му отмъщавали: откачвали портата (вратника) и го оставяли далече от къщата; изкарвали колата или шейната и ги закарвали на такова място, от което стопаните много трудно ще ги приберат или нещо друго, което роди въображението им през нощта. Survachka