Home » ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАУШОВИ

ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАУШОВИ

ЧАУШОВИ (Цинцаровци, Рунчовци и Макарчовци) Чавдар Дилов: Чаушови-G2a->L497->Z725->L42->YSC0000033. Задминахте всички изследвани до сега българи-в Голямото изследване на Карачанак има 15 човека, изследвани до L497, което прави 1,9% от всички българи. разпределени са неравномерно, като има райони където този клон не е открит. В частния Български генетичен проект има още 5-6 човека изследвани до това ниво, а само един е тестван до Z725, като корените му са в Среден Балкан. Сега го издирвам за да го амбицирам да си направи последния известен снип на милановските старейшини от Чаушовци-YSC0000033. В международния проект на това ниво има 7-8 човека, предимно западняци и един хърватин и двама гърци. Влизах в Сръбския генеалогичен форум Порекло и там колегите разсъждаваха за тази подгрупа, че може да са я разпространили келтите преди 2 300 години. Малко е съмнително, защото възрастта на най-стария общ прародител на всички изследвани, достигнали до това ниво е около 3 500 години, т.е. разпространили са се в края на Бронзовата епоха, а не в късната Античност. Това е чисто европейска група, която присъства равномерно по цяла Европа, но в ниски проценти, и се различава от средиземноморския клон на Йоци, а и от кавказкия клон на д-р Сталин.